DeepMasterPrints: dấu vân tay được tạo bởi mạng nơron có thể là dấu vân tay giả

Ngày cập nhật : 2018-11-16

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học New York đã tìm ra cách tạo ra dấu vân tay nhân tạo có thể được sử dụng để tạo vân tay giả.Họ đã trình bày tác phẩm của họ trong một bài báo có tiêu đề DeepMasterPrints.

MasterPrints giống như các khóa chính có thể khớp với một số lượng lớn dấu vân tay. Công việc như vậy đã được thực hiện trước đó ở cấp độ tính năng, nhưng bây giờ công việc này được gọi là DeepMasterPrints có độ chính xác tấn công cao hơn nhiều với khả năng tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh. Phương pháp được trình bày trong bài báo là Luồng tiến hóa biến tiềm ẩn dựa trên việc đào tạo một mạng lưới đối tượng sinh sản (GAN) trên một tập hợp các hình ảnh vân tay thực.Điều này có thể làm tăng độ chính xác của các trận đấu mạo danh được đánh giá bởi trình nhận dạng vân tay.

Aditi Roy, một trong những tác giả của bài báo đã khai thác một số quan sát. Điện thoại thông minh có các khu vực nhỏ để ghi và nhận dạng vân tay. Do đó toàn bộ dấu vân tay không được ghi lại trong cùng một lúc, chúng được ghi lại một phần và xác thực. Sau đó, chứng minh rằng MasterPrints có thể thu được từ hình ảnh vân tay thực hoặc được tổng hợp.  Để có một DeepMasterPrint một hình ảnh vân tay tổng hợp cần thiết để tạo ra có thể đánh dấu một dấu vân tay phù hợp. Điều kiện là đối sánh cũng phải khớp với hình ảnh vân tay đó với các nhận dạng khác nhau ngoài việc nhận ra rằng hình ảnh là dấu vân tay.

Hình ảnh vân tay một phần có thể được tạo ra có thể được sử dụng để khởi chạy các cuộc tấn công, chống lại một hệ thống xác minh vân tay. Mạng GAN được đào tạo qua tập dữ liệu dấu vân tay, sau đó LVE tìm kiếm các biến tiềm ẩn của mạng máy phát cho hình ảnh vân tay tối đa hóa cơ hội phù hợp. Kết hợp này chỉ thành công khi một số lượng lớn các định danh khác nhau có liên quan, có nghĩa là các cuộc tấn công cá nhân cụ thể không có khả năng xảy ra. Việc sử dụng hình ảnh và hình ảnh cảm biến được viết cho thấy rằng hệ thống là mạnh mẽ và độc lập với bộ dữ liệu

#gamek