Nội dung độc đáo của Instagram

Ngày cập nhật : 2018-11-13

Khi Instagram được phát hành vào năm 2010, dường như không có gì mới mẻ hay độc đáo so với các trang mạng xã hội hiện có.

Vậy tại sao Instagram lại trở nên cực kì nổi tiếng và được sử dụng? Một lời giải thích có thể là bằng cách kết hợp các tính năng này trong một ứng dụng duy nhất, nó làm cho các ứng dụng khác không cần thiết và do đó tăng khả năng sử dụng Instagram để thay thế.

Yếu tố hàng đầu nhất cấu trúc cơ bản của Instagram là sự phụ thuộc vào gắn thẻ địa lý-thời gian: nhận dạng thời gian và địa lý của một vật phẩm truyền thông. Tất nhiên, đây là một định nghĩa cố định, nhưng bằng cách trình bày dữ liệu trong một môi trường truyền thông cụ thể là những gì mang lại cho nó sự phân nhánh và ý nghĩa văn hóa của nó.

Instagram cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ công khai vị trí của hình ảnh theo hai cách khác nhau. Đầu tiên là người dùng có thể gắn thẻ hình ảnh vào một địa điểm cụ thể và sau đó xem các hình ảnh khác được gắn thẻ ở đó. Tùy chọn thứ hai là người dùng không chọn gắn thẻ một hình ảnh cho một địa điểm và họ có thể chia sẻ công khai thông tin vị trí của hình ảnh của mình trên bản đồ ảnh cá nhân.

Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách thảo luận về cách các dấu thời gian động của Instagram ảnh hưởng đến dòng thời gian bị bóp méo từ Instagram,cách các bộ lọc có thể được sử dụng để tạo ra một cảm giác hình ảnh từ một nơi hoặc thời gian khác với nó thực sự được thực hiện. Sau đó cách các dấu thời gian và bộ lọc đóng góp vào cảm giác vượt thời gian của hình ảnh trên Instagram. Một lý do khiến rất nhiều ứng dụng truyền thông xã hội bắt đầu có mặc dù đó là bởi vì khi bạn có quá ít nội dung người ta mất đi sự quan tâm. Bằng cách hustling tất cả các nội dung trong một thời gian méo mó vấn đề này đã biến mất. Bạn sẽ luôn có đủ nội dung để giữ cho mọi người quan tâm. Nhược điểm của điều này là khi nội dung là người già sẽ nghĩ tiêu cực về nó. Vì vậy, đó là một động thái thông minh từ Instagram để làm cho hình ảnh vượt thời gian, bằng cách làm điều này, nội dung luôn có vẻ mới mẻ và mới mẻ, ngay cả khi nó không có.