Đặt vé máy bay trực tuyến (kết nối với hệ thống Việt Nam Airlines)

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Chỉ vài cú click đơn giản là vé máy bay của bạn đã sẵn sàng, đảm bảo cho những chuyến đi quan trọng của bạn.

-(Việt Nam Airlines): kết nối tới hệ thống Vietnam Airlines, đặt vé trên website và các hệ thống kinh doanh, hỗ trợ bán vé.

-Quản lý phân quyền cho người sử dụng hệ thống.