Hệ thống IoT - Quản lý chiếu sáng đô thị

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Hệ thống đa nền tảng: web, mobile (Android, iOS), desktop.

-Hệ thống chiếu sáng đô thị được chia làm nhiều khu vực, mỗi khu vực có nhiều tủ điện quản lý cụm đèn đường. Các tủ điện này được gắn chip theo dõi và truyền tải các trạng thái của tủ điện về trung tâm qua Internet.

-Trung tâm theo dõi tiếp nhận các thông tin từ tủ điện: Điện áp của từng pha, trạng thái của rơ le pha, tỷ số biến dòng, trạng thái cửa tủ, nhiệt độ tủ.

-Thay đổi các giới hạn định mức an toàn của tủ điện: giới hạn lớn nhất, nhỏ nhất của điện áp pha, nhiệt độ tủ, cường độ dòng điện.

-Khi tủ điện có các chỉ số vượt qua các giới hạn định mức sẽ có thông báo cho hệ thống quản trị trên mobile, desktop.

-Điều khiển bật tắt rơ le các pha điện, cài đặt thời gian, đặt lịch bật tắt định kỳ cho các tủ điện.

-Điều khiển trực quan thông qua quan sát trên bản đồ vị trí các tủ điện.

-Phân quyền điều khiển, theo dõi với các tài khoản cung cấp.

-Lịch sử theo dõi dữ liệu của tủ điện.

-Thống kê, báo cáo dữ liệu của tủ điện.

-Lịch sử đặt lịch, điều khiển của tủ điện.