Hệ thống wifi marketing

Ngày cập nhật : 2018-08-29

Marketing đơn giản, hiệu quả thông qua hệ thống Wifi

-Sử dụng tận dụng các hệ thống có sẵn với các router phổ biến trên thị trường như TP-Link, D-Link,...

-Hệ thống được chuẩn hóa cho quán cafe, các điểm wifi công cộng,...

-Khi thiết bị kết nối tới router, người sử dụng sẽ được chuyển hướng tới trang xác thực.

-Hiển thị quảng cáo tại trang xác thực theo nhiều tiêu chí và sở thích cá nhân của người sử dụng nếu đã từng kết nối tới hệ thống.

-Thu thập thông tin người sử dụng khi kết nối vào wifi.

-Gợi ý các tiện ích khi người sử dụng truy cập lại vào hệ thống.

-Đăng ký trở thành đại lý của hệ thống.

-Báo cáo, thống kê tốc độ wifi, tình trạng thiết bị đầu cuối.

-Báo cáo, thống kê lượt truy cập, lượt kết nối thông qua các hình thức xác thực.

-Báo cáo, thống kê các khách hàng sử dụng hệ thống nhiều lần.

-Báo cáo, thống kê lượt hiển thị quảng cáo, lượt click vào quảng cáo.

-Báo cáo, thống kê lượt đăng ký trở thành đại lý.

-Báo cáo, thống kê số tiền kiếm được của đại lý.