Mạng xã hội đọc tin, trả thưởng, chat bí mật, mua sắm

Ngày cập nhật : 2018-08-29

-Đọc tin, xem video với phong cách khác biệt (đọc tin trả thưởng điểm).

-Chọn lọc tin, video tự động dựa theo “Sở thích”.

-Chọn lọc tin, video tự động dựa theo “Vị trí”.

-Chọn lọc tin, video tự động dựa theo “Độ tuổi”.

-Quảng cáo dành cho các Advertisers trên màn hình đọc tin.

-Đọc tin trên màn hình khóa của điện thoại Android, iOS.

-Đổi điểm lấy voucher, thẻ cào điện thoại, mã giảm giá.

 

-Tích hợp với thẻ thành viên của các Advertisers.

-Kết nối với facebook, google.

-Bình luận, lưu tin tức, bài tin yêu thích.

-Tìm kiếm video.

-Mini game giải trí.

-Tạo phần quà may mắn cho các thành viên.

-Tính năng Online nhiều nhận điểm nhiều.

-Tính năng mời bạn bè nhận thêm điểm.

-Tính năng mạng xã hội: kết bạn, gửi tin nhắn riêng, gửi tin nhắn nhóm,...

-Gọi âm thanh, gọi video giữa các thành viên.

-Báo cáo, thống kê về số lượt hiển thị tin, video.

-Báo cáo, thống kê về số lượt click tin, video.

-Báo cáo, thống kê số lượng hiển thị quảng cáo.

-Báo cáo, thống kê số lượng click quảng cáo.

-Báo cáo, thống kê số lượt đổi thẻ, mã cào, click đổi thẻ, mã cào.

-Phân quyền tài khoản: Admin, Moderator, Advertisers.

-Lấy tin tức tự động từ các trang báo.

-Loại bỏ tin tức trùng lặp do lấy tự động.

-Thêm, duyệt tin tức dành cho Moderator.