Quản lý công văn giấy tờ, điều hành công việc

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Quản lý công văn giấy tờ và điều hành công việc một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

-Đảm bảo công văn được xử lý chính xác, đúng thời hạn, an toàn và hiệu quả. Việc lưu trữ công văn và tìm kiếm nhanh chóng và thuận tiện .

-Nâng cao hiệu quả xử lý công văn và lập hồ sơ công việc.

-Trao đổi thông tin, tiếp nhận ý kiến chỉ đạo từ cấp trên một cách kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.-Quản lý phân quyền cho người sử dụng hệ thống.