Ứng dụng học tiếng Anh dành cho người du lịch

Ngày cập nhật : 2018-08-29

-Ứng dụng dành cho người du lịch với hơn 3000 câu giao tiếp cơ bản.

-Đa ngôn ngữ, tiện dụng, sử dụng kể cả khi không có internet.

-Tìm kiếm tối ưu với cả chữ có dấu hoặc không có dấu.