Website thương mại điện tử tích hợp nhiều kênh bán hàng

Ngày cập nhật : 2018-09-17

Đơn giản với nhiều kênh bán hàng tích hợp, thật quá tiện lợi với website thương mại điện tử.

-Quản lý người dùng hệ thống

-Phân quyền vai trò: mỗi vai trò sẽ được phân quyền nhất định trong một số chức năng của hệ thống do admin chỉ định.

-Quản lý danh sách NPP.

-Cho phép import danh sách nhà phân phối từ csv.

-Lọc theo khu vực: Cho phép quản trị viên hiển thị danh sách NPP theo khu vực.

-Xem chi tiết NPP: hiển thị danh sách các đơn hàng theo nhà phân phối.

-Quản lý danh mục sản phẩm của nhà sản xuất.

-Quản lý sản phẩm của nhà sản xuất.

-Đẩy sản phẩm lên các site thương mại điện tử khác.

-Quản lý đơn hàng.

-Gửi mail cho nhà phân phối: khi thêm mới 1 đơn hàng, hệ thống sẽ tìm kiếm các nhà phân phối gần nhất với thông tin địa chỉ khách hàng để gửi đơn hàng.

-Nhận đơn hàng từ website thương mại điện tử khác.

-Quản lý danh sách khách hàng.

-Quản lý danh mục, danh sách nhà sản xuất.

-Báo cáo về tổng số lượng sản phẩm.

-Báo cáo về tổng số lượng đơn hàng.

-Báo cáo về tổng số lượng nhà phân phối.

-Báo cáo về tổng số lượng khách hàng.

-Bảng xếp hạng sản phẩm bán chạy theo ngày, tháng, năm.

-Bảng xếp hạng nhà phân phối, tính theo số đơn tiếp nhận và doanh thu ước tính.